Srećan život

˝AKO VEĆ PRIČATE … NEKA VAS NEKO SLUŠA…˝

Bussines Coaching- Poslovni Koučing

 ŠTA NAM OMOGUĆUJE POSLOVNI TERNING

Bilo koja aktivnost učenja usmerena na sticanje specifičnih znanja Ili veština neophodnih za uspešno obavljanje određenog posla ili zadatka pojedinačno ili u timu.Značaj treninga je u tome što pomaže da se zadaci obavljaju sa većim učinkom. Međutim, da bismo bili trajno uspešni i zadovoljni na ličnom i profesionalnom planu, treba da se vodimo ispravnim unutrašnjim vrednostima, paradigmama i načelima

Šta je razvoj?

Akcenat je  na razvoj kreativnosti i poslovnosti, Razvoj je priprema i vodjenje pojedinaca ili grupe za budućnost, fokus je na učenju i ličnom usavršavanju. Na ovaj način postiže se veća kohezivnost.

UVID U SADAŠNJE STANJE POSLOVANJA ZAPOSLENIH:

 • Ispitivanje organizacionog stanja u kompaniji i mogućnosti za stvaranje klime za postepeni organizacioni razvoj zaposlenih
 • Zastupljenost i primena  komunikacionih veština

Zadatak aktivnosti:

 • Definisanje i odredjivanje ciljeva
 • Kreiranje nove korporativne kulture
 • Utvrdjivanje informacionog sistema za protok i razmenu informacija
 • Usvajanja veština komunikacije, davanje feedback-a.

Poslovni koučing ima specifične koristi i za pojedince zaposlene u organizaciji:

 • Bolji kvalitet života (uspešnija organizacija vremena, poboljšano zdravstveno stanje, niži nivo stresa);
 • Preciznije definisanje ciljeva;
 • Uspešnija komunikacija i međuljudski odnosi (kako sa kolegama na poslu, tako i u porodici);
 • Bolji uvid u sopstvene postupke i razumevanje sebe, realnije sagledavanje sopstvenih mogućnosti i porast samopouzdanja.

 Ako Vaši upošljenici su u stalnom konfliktu, ako je produktivnost smanjena, ako je tenzija stalno prisutna, ako se delagiranje obaveza ne sprovodi na način koji je prihvatljiv pravo je vreme da se upoznate sa koučingom i dopustite da se Vaša firma uzdigne na nivo gde je efikasnost i harmonija sve prisutna.

EFEKTI KOUČINGA

 • Poboljšanje međuljudskih odnosa;
 • Efektivno upravljanje vremenom;
 • Pozitivan razvoj kreativnosti, motivacije i veština;
 • Povećanje fleksibilnosti, adaptabilnosti na promene, produktivnosti;
 • Prevazilaženje loših rezultata;
 • Organizovanije planiranje karijere;
 • Razvoj budućih lidera;
 • Izgradnja kulture učenja i razvoja u organizacijama;
 • Bolji balans zaposlenih na relaciji privatno-poslovno;

Trening vodi Lidija Grujić, psih. Life coach

Tel.0605000933

Postavite komentar »

LIČNI KOUČING

Koristi se za brzo rešavanje problema kao i za unapredjenje kvaliteta života.

Koučing je orijentisan na rešavanje  problema (bilo da je problem hroničan ili aktuelan), vezanih za postavljanje ličnih životnih ciljeva i postizanje pozitivnih rezultata.

Kouč koristi različite proverene tehnike  pomoću kojih pomaže klijentu da odredi, definiše i postigne svoje ciljeve. U treningu kouč i klijent su usmereni na budjenje i razvoj zdravih potencijala( emocija) klijenta koristeći sadašnji trenutak.

 Lični koučing pruža mogućnost da na lak i brz način promenite navike koje Vas osporavju u napredku. Prolazeći kroz treninge učite sebe da na zdrav način koji je primeren baš za Vas upravljate sobom i životnim situacijama.

 • Psihološki, emotivni, porodični i zdravstveni problemi
 • Emotivni problemi u muško ženskim odnosima
 • Potreba za daljim usavršavanjem
 • Strah od javnog nastupa- trema
 • Pitanje samopoštovanja i samoprocene, kao i manjak samopouzdanja
 • Problemi sa autoritetom
 • Upravljanje ličnim i životnim promenama
 • Kontrola nivoa stresa i upravljanje stresom
 • Loš time-menadžment (odlaganje i nemogućnost završavanja obaveza)
 • Problemi u komunikaciji (razvijanje asertivnosti i drugih socijalnih veština)
 • prevazilaženje štetnih navika (pušenje, loša ishrana, gojaznost)
 • I još mnogo toga

Trening vodi Lidija Grujic, psih. Life coach

Tel. 0605000933

Postavite komentar »

POSTANITE LIDER- VEŠTINE USPEŠNOG RUKOVOĐENJA Relaciona inteligencija

Seminar koji će Vas ustoličiti na poziciju USPEŠNOG LIDERA
Čućete i savladati tehnike koje će Vam obezbediti kreativnost, asertivnost i potpuno novi uvid uspešnog poslovanja i vođenja tima.
Seminar vodi Lidija Grujić, psih. i holistic life coach.

Naučiće te;

Kako pravilno koristiti svoju intuiciju

Kako povećati svoje samopouzdanje

Kako da Vas drugi čuju

Kako predstaviti ideju

Kako zadobiti poverenje

Kako uspostaviti dobre odnose

Kako razviti kreativnostkod sebe i drugih

Kako motivisati tim

Kako prepoznati stil rukovodjenja

Kako ovladati neverbalnom komunikacijom

Kako efikasno delegirati
Ciljna grupa:
Menadžeri svih nivoa u organizaciji
Direktori/vlasnici preduzeća, top menadžment kompanije, rukovodioci
Svi koji žele da unaprede ili steknu rukovodilačke veštine
Za više informacija:
holisticlifecoach.invicta@gmail.com ili na telefon 0605000933

lider

Postavite komentar »

RADIONICA: EMOCIONALANA PRIVRŽENOST-AFEKTIVNO VEZIVANJE

Emocionalna privrženost se fromira još u šestoj nedelji nakon rodjenja, momenat socijanog osmeha. Kao takav formiranje i učvršćivanje obrasca traje do 3-4 godine i postaje unutrašnji radni model. Na osnovu unutrašnjih vrednosti percipiramo unutrašnje ali i spoljašnje vrednosti (naš doživljaj okoline) da li je spoljni svet stabilno mirno mesto za nas ili je to svet pun opasnosti. Ovaj obrazac replikuje se kasnije u izboru partnera, našoj socijalizaciji društva, vaspitanju naših potomaka, donošenju odluka. Postoje obrasci koji rade za nas i oni koji nam nisu baš od koristi. Cilj ove radionice je upoznavanje sa obrascima afektivne vezanosti, sagledavanje kom tipu pripadate i davanje (učenje) alata kako promeniti t.j izaći iz obrasca koji ne radi u Vašu korist. Takodje naučićete da u drugim ljudima prepoznate kom tipu afektivne vezanosti pripadaju, što će Vam dati odgovore zašto se neko ponaša kako se ponaša.

Kome je namenjena radionica:
ako Vam se nešto neželjno stalno ponavlja u odnosima sa drugima
ako imate stalne unutrašnje strahove tenzije
ako ste budući roditelj
ako ste roditelj
ako želite sebe da unapredite i bolje razumete
ako želite da bolje razumete svoju okolinu

Radionicu vodi Lidija Grujić,
psiholog, holistic life coach
Subota 9.11.2013 13h-17h.
Novi Beograd
600477_398007073653546_1770061696_n

Postavite komentar »